mandag 10. april 1995

Gjør noe!

Tittelen 'Gjør noe!'
på hovedfagsoppgaven min fra 1995 er William Booths ordre til sin sønn Bramwell etter at faren hadde oppdaget at det sov hundrevis av hjemløse under Londons broer. Det ble starten på et stadig voksende engasjement hos ham og den armeen han hadde startet - ikke bare for frelse for evigheten, men for mennesker frelse også her i tiden.

Oppgaven har fokus på menighetsvekst, og er den første oppgaven med dette temaet på hovedfagsnivå i Norge. 

Du kan lese hele:

Gjør noe! i pdf-format

Objekt-ID: 71510117030002201

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar