torsdag 3. juni 2021

Våg å være annerledes - vær den du er!

Guds klare kall til å leve et liv i hellighet har alltid utfordret meg. I Frelsesarmeen er hellighetslæren en sentral del av troens DNA. I denne boka presenterer jeg denne læren og hva den betyr for meg.


I forordet skriver jeg: 

Det krever mot å gi ut denne boka. Jeg kunne valgt å skrive utelukkende teoretisk, men for meg er formidling av sannheter i Guds ord lite verd dersom de ikke relateres til mitt eget liv. Derfor er denne boka svært personlig. Jeg har valgt å dele mange personlige erfaringer, og det kan være farlig. For det første gjør det meg sårbar, men enda verre er det dersom jeg kommer i veien for ham som helliggjør.
 
Når alt kommer til alt handler hellighet utelukkende om Guds grenseløse nåde som også gir oss adgang til å få del i hans hellighet. Det første kapittelet kunne handlet om denne nåden, fordi det er utgangspunktet for alt jeg deler – men jeg har valgt å la det bli det avsluttende kapittelet.

ISBN 978-82-93720-21-8


Pris kr. 200,- 
Boka er innbundet og har i underkant av 200 sider.

NB
For hvert eksemplar som selges av denne boka, går kr. 100 til Frelsarmeens pionerarbeid i Bulgaria.
For mer informasjon se: Bulgaria-partner - Der finner du også informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet gjennom bønn og fast støtte. Prosjektet har følgende nummer og navn: 
11233 - MIS FA Bulgaria i Frelsesarmeens internasjonale utviklingsprogram.

Boka kan bestilles per epost til jostein.nielsen@gmail.com 
NB dersom boka skal sendes kommer postens porto på kr. 88,- i tillegg, men jeg har boka med når jeg er på reise og deltar på sentrale arrangement som "Sammen i sør" - Senior 2021 m.m. og vi kan eventuelt avtale hentested f.eks. i Oslo. 

___________________________________
Dette er en bearbeidet versjon av materiell som tidligere er publisert på

mandag 27. april 2020

La oss fortsette i rett spor!

Da vi høsten 2017 fikk ordre som ledere for Frelsesarmeens arbeid i Øst-Europa, valgte vi dette bibelverset for 2018:

«Nå som vi er på rett spor, la oss holde oss på det!»
Filipperbrevet 3:16[1]

Målsettingen var å oppmuntre folk til å fokusere på framdriften og fortsette i riktig retning. Gjennom året publiserte jeg hver lørdag en blogg[2] relatert til det latinske ordet ‘momentum’[3].

Jeg har valgt ut 26 av innleggene som kan brukes til personlig oppbyggelse, eller som refleksjoner i gruppesamlinger gjennom et halvt år[4]. Å dele tanker, tro, erfaring og bønn i fellesskap med andre, er avgjørende for å vokse som disippel. Derfor har jeg også delt mange av mine personlige erfaringer i dette heftet.

Etter hver refleksjon vil du finne spørsmål som kan brukes til å stimulere samtalen. Lytt også til Den hellige ånd. Svært ofte vil Ånden gi deg en innsikt eller en tanke som er verdt å dele med de andre.

Å være en disippel, betyr å leve som Jesus i verden. Det er viktig med fellesskap med troende, men Jesus sender oss hver dag ut for å representere ham også blant dem som ikke tror.

Så fortsett å bevege deg på rett spor og ta med deg nye disipler underveis!
--------------------------------------------

Boka er godkjent av Kristelig Studieforbund.

Grupper og kurs som benytter boka kan søke om statsstøtte til studiearbeid. 
Les mer på www.k-stud.no

Eller ta kontakt på:
tlf. 23 08 14 70,
e-post: post@k-stud.no[1] Oversatt fra versjonen ‘The Message’ -“Now that we’re on the right track, let’s stay on it.” Bibelen 2011: «La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!»
[2] Publisert på seks språk – det gjelder også dette studieheftet, som er tilgjengelig på rumensk, russisk, ukrainsk, georgisk, engelsk og norsk.
[3] Momentum betyr framdrift, bevegelse eller impuls.
[4] Alternativt: Et kvartal ved å bruke to refleksjoner per samling

lørdag 2. mars 2019

Grensebrytende åndelig ledelse

Det første manuset til "Grensebrytende åndelig ledelse" ble laget til et offiserkurs i 2006. Heftet har vært brukt i undervisning om ledelse på offisersskolene i Norge og Øst-Europa. I forbindelse med undervisningen i Øst-Europa ble materialet bearbeidet og oversatt til engelsk og deretter flere andre språk. 


Den bearbeidede norske utgaven kom i 2019 og er foreløpig utgitt som E-bok (PDF) med ISBN 978-82-997436-8-6

De ni kapitlene presenterer viktige egenskaper for grensebrytende åndelig ledelse representert ved: 

  • Moses
  • Ussia
  • Paulus
  • Nehemja
  • Peter
  • Josva 
  • Ester 
  • David
I tillegg inneholder heftet vedlegget 
"En teologisk refleksjon om offiserskap i Frelsesarmeen"
Link til Grensebrytende åndelig ledelse
-----------------------------------------------------------------------------------
Heftet finnes også på engelsk, russisk og rumensk - se høyre kolonne. 

mandag 1. desember 2014

... at jeg får være Hans ....

Pappaen min, Hans Johnny Nielsen, begynte å skrive ned fortellingen om oppveksten sin noen år før demens satte en stopper for mer skriving. Da hadde han kommet til han som 17 åring forlot Haugesund og tok fatt på en utdannelse i marinen. Derfra og fram til 2014, har jeg ved hjelp av det jeg har hørt, opplevd og funnet i intervjuer og artikler fullført historien.

Fra forordet:

Å hete «Hans» har jo brakt en del munterhet. I korpset i Haugesund refererer de den dag i dag til pappa som Hans Nielsen Hauge – for, som de gamle soldatene minner meg om: «Hans vokste jo opp på Hauge!».

Men også flere sanger refererer til navnet «Hans» – da er det gjerne «Han der oppe» det siktes til. En frisk strengemusikksang fra 70-tallet hadde refrenget:
«Det synger i mitt indre når jeg tenker på at jeg får være Hans i dag!»
Pappa sang det med stor innlevelse – og han var glad i den doble betydningen. Han har vært, og er glad for at han får være Hans! Da har du fått forklaringen på bokas tittel.

Les, le, gråt og tenk: Det er godt å være Hans i dag!

ISBN 978-82-997436-2-4

mandag 12. januar 2004

Dypere åndelig liv

I 1999 var "The Spiritual Life Commission" ferdig med sitt arbeid og lederen, Robert Street, skrev boka: 
"Called to be God's People".

Da jeg leste dette tre år senere ble jeg veldig begeistret over innholdet.

Jeg brukte dette materialet som et utgangspunkt for forkynnelsen over 12 uker da jeg var korpsleder i Templet.

På oppfordring bearbeidet jeg dette slik at det kunne brukes som et kursopplegg. Heftet er godkjent og presentert i K-stud og til salgs på FA-handel.

Du kan laste heftet ned som pdf HER!

Objekt-ID: 71481019570002201 

onsdag 9. april 1997

Stener i mosaikk

...er min "utgivelse", men jeg er kun redaktøren. 
Anne Karin Nielsen - min mamma, skriver dikt. På 70 og 80 tallet ble flere av diktene hennes satt på trykk i Krigsropet. Det hendte ofte at noen kom til meg og sa: "Har Anne Karin gitt ut diktene sine i bokform?" Noe jeg måtte svare benektende til, og mamma var nok litt for beskjeden til å forfølge ideen selv. 

Derfor bestemte jeg meg for at jeg ville gi ut noen av diktene hennes i bokform i anledning 60-årsdagen hennes (9. april 1997). 

Selv om mange hadde blitt invitert til å bli med i en tabula gratulatoria, og pappa måtte snike seg til å ta kopier av materiale jeg ikke hadde selv, klarte vi å holde det hemmelig til selve dagen. Det var veldig moro å holde tale og ta fram boka under feiringen. Hele opplaget på 800 eksemplarer er utsolgt.  Alt overskudd gikk først til "Effata-stiftelsen" og deretter til Moldova.

Diktene er tilgjengelige HER 

Objekt-ID: 71501901890002201 

mandag 10. april 1995

Gjør noe!

Tittelen 'Gjør noe!'
på hovedfagsoppgaven min fra 1995 er William Booths ordre til sin sønn Bramwell etter at faren hadde oppdaget at det sov hundrevis av hjemløse under Londons broer. Det ble starten på et stadig voksende engasjement hos ham og den armeen han hadde startet - ikke bare for frelse for evigheten, men for mennesker frelse også her i tiden.

Oppgaven har fokus på menighetsvekst, og er den første oppgaven med dette temaet på hovedfagsnivå i Norge. 

Du kan lese hele:

Gjør noe! i pdf-format

Objekt-ID: 71510117030002201